+387(0)61 027 555
Slatina, br. 1, 75000 Tuzla, BiH

Sve cijene su izražene u BAM (Konvertibilna marka)

CJENOVNIK | UDRUŽENJE TAKSISTA – TUZLA TAXI 15-17

DODATAK ZA GRADSKE VOŽNJE (UŽI CENTAR GRADA):

CIJENA VOŽNJE PO POZIVU OD 6:00 DO 23:00 IZNOSI 4 KM DO 5 KILOMETARA. SVAKI NAREDNI KILOMETAR SE NAPLAĆUJE PO TARIFI 1 KM ZA 1 PREĐENI KILOMETAR.

 

CIJENA VOŽNJE PO POZIVU OD 23:00 DO 6:00 IZNOSI 5 KM DO 6 KILOMETARA. SVAKI NAREDNI KILOMETAR SE NAPLAĆUJE PO TARIFI 1 KM ZA 1 PREĐENI KILOMETAR.

 

PRTLJAG (osim invalidskih kolica) se naplaćuje od 1 KM.

 

KARAVAN VOZILA cijena od 8 KM do 5 kilometara.

 

KUĆNI LJUBIMCI se naplaćuju 1 KM.

 

DODATNA ADRESA KOJA NIJE U PRAVCU VOŽNJE NAPLAĆUJE SE DODATNIH 2 KM. (OBJAŠNJENJE: VOŽNJE IZ DONJEG U GORNJI DIO GRADA, I OBRNUTO, KROZ SLATINUPORED POZOORIŠTA, KROZ STUPINE, KROZ SJENJAK, PORED MUP-A I SL. SE NE NAPLAĆUJU DODATNO. VOŽNJA IZ DONJEG DIJELA GRADA PREMA GORNJEM, I OBRNUTO, UZ SKRETANJE SA RUTE KRETANJA NPR. DRAGODOL, BATVA, KULA, MOSNIK, KICELJ I SL. SE NAPLAĆUJU DODATNE 2 KM.)

 

VOŽNJE U DVA RAZLIČITA PRAVCA, KOJE NE PRELAZE, UKUPNO 2 KILOMETRA, NAPLAĆUJU SE 6 KM. A PREKO 2 KILOMETRA NAPLAĆUJU SE KAO 2 VOŽNJE.

DODATAK ZA CJENOVNIK POSEBNIH CIJENA GRADSKIH VOŽNJI:

 

 1. Povrat za sve vožnje se naplaćuje 100% od ugovorene cijene vožnje.
 2. Prvi sat čekanja je GRATIS. Svaki naredni sat čekanja se naplaćuje po tarifi 10 KM = 1h čekanja.

 

POSEBNE CIJENE GRADSKIH VOŽNJI

 

 1. ANTUNOVIĆI 5 KM
 2. BABAJIĆI 8 KM
 3. BARE DO BROJA 25 (STALNA PUTNICA HAMETOVA PIJACA) 5 KM
 4. BARE POSLIJE BROJA 25 6 KM
 5. BUKINJE KOLONA 6 KM
 6. BUKINJSKA ULICA OD OKRETALJKE DO VETERINARSKE STANICE 5 KM
 7. CRNO BLATO 7 KM
 8. DEBELO BRDO PORED CENTRA ZA SRCE NA RASKRŠĆU LIJEVO MAKADAMOM 6 KM
 9. DEBELO BRDO PORED CENTRA ZA SRCE NA RASKRŠĆU DESNO PREMA ŠI SELU 5 KM
 10. DEBELO BRDO PORED KADIMA, POSLIJE ASFALTA, 5 KM
 11. DOKANJ 8 KM
 12. DOLOVI POSLIJE STADIONA 5 KM
 13. DONJI ČAKLOVIĆI DO TADE 6 KM
 14. DONJI ČAKLOVIĆO POSLIJE TADE 7 KM
 15. FOČANSKA VIKENDICE 5 KM
 16. GORNJA GRABOVICA, OD DRUGOG MOSTA (PRIJE TOME GUMARA) 5KM
 17. GORNJA TUZLA I NOVO NASELJE 10 KM
 18. HUSINO 8 KM
 19. IVE ANDRIĆA POSLIJE BROJA 92 (HOPA KONOBAR) 5 KM
 20. JASICI 8 KM
 21. KOLOVRAT KROZ FOČANSKU 8 KM
 22. KOZLOVAC POSLIJE ZATVORA 5 KM
 23. KOSCI RIBNJAK I DALJE 8 KM
 24. MANDIĆI POSLIJE REPRO KARIĆA 5 KM
 25. MOLUHE POSLIJE ĐURIĆA 5 KM
 26. MOMANOVO OD SKRETANJA ZA PUT CVJEĆARA 5 KM
 27. ORAŠJE SELO POSLIJE PRODAVNICE GOLD PREMA ČESMI 6 KM
 28. PAR SELO DO TIMUNA 8 KM
 29. PAR SELO POSLIJE TIMUNA LIJEVO I PRAVO 10 KM
 30. POŽARNICA CRKVA 8 KM
 31. PUT CVJEĆARA PREKO MOSTA 5 KM
 32. RAPAČE 7 KM
 33. RASOVAC 6 KM
 34. RAVNA TREŠNJA 7 KM
 35. SARAJAC DO SPOMENIKA 6KM
 36. SARAJAC POSLIJE SPOMENIKA 7 KM
 37. SEPETARI OD SKRETANJA ZA KOLOVRAT LIJEVO I PRAVO 5 KM
 38. SIMIN HAN KOLONA I PETROL 5 KM
 39. SIMIN HAN OD AQUE DO SKRETANJA ZA VASIĆE ILI POTOK 6 KM
 40. SIMIN HAN OD SKRETANJA ZA VASIĆE LIJEVO I DESNO DO TUNELA 7 KM
 41. SIMIN HAN OD RASKRSNICE ZA GORNJU TUZLU DO MENPROMA 8 KM
 42. SIMIN HAN TALIJANI PREKO MOSTA 5 KM
 43. SIPOREX 5 KM
 44. SMAJIĆI 8 KM
 45. SOLINA, DONJI I GORNJI BRĐANI 6 KM
 46. SOLINA OD SKRETANJA SEKIN PREMA KOSCIMA DO RIBNJAKA 7 KM
 47. SOLINA OD ŽUTOG MOSTA (HADAN) DO RASKRSNICE SEKIN 6 KM
 48. SOLINA SVOJETINA, SMEĐA KUĆA, PREMA CRKVI I DESNO 5 KM
 49. SOLINA SVOJETINA NASELJE 8 KM
 50. SOLINA ŠKOLA I DALJE 5 KM
 51. SREDNJA GRABOVICA 6 KM
 52. SREDNJA GRABOVICA IZNAD KAPELE 7 KM
 53. ŠIĆKI BROD 8 KM
 54. TANOVIĆI RASKRŠĆE (KAMENI ZID) LIJEVO I PRAVO 5 KM
 55. TERMOELEKTRANA 6 KM
 56. VRŠANI POSLIJE ASFALTA PRAVO I MEZARJE 5 KM

 

DODATAK CJENOVNIKU PRIGRADSKIH VOŽNJI:

 

 1. Vožnje do 10 kilometara – povrat se naplaćuje 100% od ugovorene cijene vožnje.
 2. Vožnje preko 10 kilometara – povrat se naplaćuje 50% od ugovorene cijene vožnje.
 3. Vožnja sa prigradske adrese na prigradsku adresu – se naplaćuje tako da se računa startna cijena dobijene adrese, plus svaki naredni pređeni kilometar (1 kilometar = 1 KM) do ciljne adrese. PRIMJER: Vožnja iz Lipnice do Šićkog Broda – start 10,00 KM plus pređeni kilometri od starta iz Lipnice do Šićkog Broda.

 

Prvi sat čekanja je GRATIS, a svaki naredni sat čekanja se naplaćuje po tarifi 10 KM = 1h čekanja.

 

NAPOMENA: SVE VOŽNJE PREKO 30 KILOMETARA SU FIKSNE I NE IDU NA MJERENJE !!!

 

CIJENE PRIGRADSKIH VOŽNJI
AVDIBAŠIĆI 25 ĐURĐEVIK 25
BAKALUŠE 15 GALAXIS 30
BANOVIĆI 30 GNOJNICA 28
BISTARAC 12 GORNJA TUZLA CENTAR 10
BISTARAC JEZERO 15 GORNJA TUZLA N.NASELJE 10
BAŠIGOVCI 20 GRAČANICA 40
BIKODŽE 20 HASANBAŠIĆI 12
BREZE 15 HIDANI (DOKANJ) 10
BINGO ZOO VRT 10 HRASNO DONJE/GORNJE 20/25
BREŠKE 15 HRGOVI DONJI 45
CAPARDE 35 INTEREX ŠIĆKI 10
CERIK 10 JESENICE 28
CILJUGE 20 KALESIJA 20
ČANIĆI 20 KALESIJA GORNJA 25
ČAJIĆI 10 KARAKAJ 45
ČEHAJE 40 KARANOVAC 45
ČELIĆ 48 KIKAČI 13
DEVETAK 25 KISELJAK 15
DISKRECIJA 10 KOKSARA 20
DOBRINJA 18 KOVAČI 20
DRAGUNJA DONJA 25 LIPNICA CENTAR 10
DRAGUNJA GORNJA 30 LIPNICA GORNJA 15
DRIJENČA 35 LISOVIĆI 23
DUBNICA 20 LOHINJA 35
DUBRAVE AERODROM 20 LOPARE 40
DUBRAVE DONJE 15 LUKAVAC 15
DUBRAVE GORNJE 20 LUKAVAC TURSKI 20
DOBOŠNICA 25 LJUBAČE 12
DOBOŠNICA GORNJA 30 LJEPUNICE 15
MAHALA 30 SAPNA 40
MALINE (do semafora Živinice) 15 SARAČI 17
MEĐAŠ RASKRŠČE 15 SELJUBLJE 15
MEĐAŠ DOM 17 SIŽJE 25
MEMIĆI 30 SNIJEŽNICA (pr. Priboja) 35
MIHATOVIĆI (domovina) 12 SUHA 18
MIHATOVIĆI (izbjegličko naselje) 15 SREBRENIK 30
MILJANOVCI 18 STUPARI 35
MIRIČINA 30 ŠERIĆI 18
OBODNICA DONJA/GORNJA 18 ŠEVAR 13
ORAHOVICA 35 ŠIBOŠNICA 37
ORAHOVICA GORNJA 40 ŠIKULJE 20
ORMANICA 45 ŠPIONICA 40
PAR SELO (poslije Timuna) 10 TEOČAK 40
PASCI 15 TETIMA 10
PETROVICE 15 TINJA 25
PLANE 10 TRSTJE 20
PLAŽA (MODRAC) 20 TOJŠIĆI 10
PODORAŠJE 33 TURIJA 25
PODPEĆ 28 OSOJE 22
PODŠIĆI 10 VIŠĆA 25
PRILUK 20 VUKOVIJE 20
PRIBAVA 35 ZELENI KAMEN 20
PRIBOJ 30 ZLAĆA 30
PROKOSOVIĆI 20 ZUKIĆI 35
PREVILE 20 ŽIVINICE 18
POLJICE 25
PURAČIĆ 20
RAINCI 18
RIBNICA 45

 

 

 

 

 

 

DODATAK CJENOVNIKU DALJINSKIH VOŽNJI:

 

 

 1. Vožnja do 100 kilometara – povrat se naplaćuje dodatnih 50% od utvrđene cijene vožnje.
 2. Vožnje preko 100 kilometara – povrat se naplaćuje dodatnih 30% od utvrđene cijene vožnje.

 

NAPOMENA: Prvi sat čekanja je GRATIS, svaki naredni sat se naplaćuje po tarifi 10 KM = 1h čekanja.

 

NAPOMENA: SVE VOŽNJE SU FIKSNE I NE IDU NA MJERENJE !!!

CJENOVNIK MEĐUGRADSKIH VOŽNJI – BOSNA I HERCEGOVINA
ARIZONA 50 DRAGOLOVCI 90
BABANOVAC 200 DRINJAČA 65
BANJA LUKA 200 DVOROVI 80
BANJA VRUĆICA 90 FOČA 190
BEGOV HAN 100 FOJNICA 165
BJELAŠNICA 150 GODUŠ 50
BIHAĆ 300 GORAŽDE 180
BIJELJINA 70 GRADAČAC 60
BILEĆA 280 GRUDE 270
BOSANSKI BROD 120 HADŽIĆI 135
BOSANSKA GRADIŠKA 175 ILIJAŠ 120
BOSANSKA KRUPA 260 JAHORINA 150
BOSANSKI NOVI 230 JABLANICA 180
BOSANSKI ŠAMAC 80 JAJCE 235
BRATUNAC 100 JAKEŠ 85
BRČKO 70 JANJA 70
BRIJESNICA MALA 50 JELAH 75
BRIJESNICA VELIKA 50 KAKANJ 150
BRKA 60 KEREP 50
BUGOJNO 190 KARUŠE (HIFA) 65
BUHINJE KUĆE 150 KLADANJ 50
BUNA 240 KLOKOTNICA 50
BUSOVAČA 140 KLJUČ 230
CAZIN 290 KONJEVIĆ POLJE 80
ČAPLJINA 260 KONJIC 160
ČITLUK 260 KOTORSKO 75
DERVENTA 100 KOTOR VAROŠ 140
DOBOJ 60 KULAŠI BANJA 90
DOLJANI 270 LAŠVA 130
DOMALJEVAC 90 LIVNO 280
DONJI VAKUF 200 LONČARI 70

 

LUKAVAC G. (GRADAČAC) 55 STJEPAN POLJE 50
LJUBINJE 280 STOLAC 260
LJUBUŠKI 260 STANIĆ RIJEKA 55
MAGLAJ 85 SUHO POLJE 55
MATUZIĆI 70 ŠEKOVIĆI 55
MEĐUGORJE 250 ŠEPAK 70
MILIĆI 90 ŠIJE 75
MODRIČA 80 ŠIROKI BRIJEG 260
MOSTAR 230 TESLIĆ 85
MRKONJIĆ GRAD 220 TEŠANJ 80
NEMILA 110 TEŠANJKA 70
NEUM 320 TRAVNIK 165
NEVESINJE 270 TREBINJE 340
ODŽAK 90 TURBE 170
OLOVO 70 UGLJEVIK 50
ORAŠJE 80 VELIKA KLADUŠA 300
PAVLOVIĆA MOST 85 VISOKO (pr. Semizovca) 125
POSUŠJE 250 VISOKO (pr. Zenice) 175
PRIJEDOR 200 VIŠEGRAD 160
PRNJAVOR 110 VITEZ 150
RAČA 90 VITINICA 50
RAHIĆ 60 VLASENICA 70
ROGATICA 150 VLAŠIĆ 200
SANSKI MOST 220 VOZUĆA 55
SARAJEVO (pr. Olova) 120 VUČKOVCI 50
SARAJEVO (pr. Zenice) 200 ZAVIDOVIĆI 75
SEMIZOVAC 100 ZENICA 120
SNIJEŽNICA (pr. Sapne) 60 ZOVIK (donji) 85
SOKOLAC 120 ZOVIK (gornji) 85
SREBRENICA 110 ZVORNIK 50
SREDNJE 90 ŽEPČE (pr. Zavidovića) 90
STANARI 80 ŽITOMISLIĆI 250
HRVATSKA
BAŠKE VODE 310
BIOGRAD (na moru) 450
BIZOVAČKE TOPLICE 180
BRELA 310
BREGANA 370
CAVTAT 380
DRVENIK 320
DUBROVNIK 350
GRADAC 310
KARLOVAC 390
LABIN 550
MAKARSKA 340
NAŠICE 170
NOVA GRADIŠKA 190
OMIŠ 330
OPATIJA 480
OREBIĆ 380
OSIJEK 160
PODGORA 320
PULA 580
RIJEKA 480
SLANO 360
SLAVONSKI BROD 130
SPLIT 350
ŠIBENIK 400
TROGIR 360
TUČEPI 330
VARAŽDIN 370
VINKOVCI 110
VIROVITICA 280
VODICE 400
ZADAR 500
ZAGREB 350
ZAOSTROG 320
ŽUPANJA 90
KOSOVO
GNJILANE 600
KOSOVSKA MITROVICA 600
PRIŠTINA 600
PRIZREN 600
UROŠEVAC 600
MAĐARSKA
HARKANJ 210
PEČUH 230
BUDIMPEŠTA 400
SRBIJA
BAČKA PALANKA 170
BANJA KOVILJAČA 80
BEČEJ 230
BEOGRAD (aerodrom/grad) 170/200
ČAČAK 230
IRIG 160
KIKINDA 300
KOVIN 220
KRAGUJEVAC 330
KRALJEVO 330
KRUŠEVAC 360
LESKOVAC 450
LOZNICA 75
NIŠ 410
NOVI SAD 180
NOVI PAZAR 330
PANČEVO 220
PIROT 500
POŽAREVAC 270
RUMA 155
SENTA 300
SJENICA 320
SMEDEREVO 250
SOMBOR 200
SUBOTICA 300
ŠID – ŠABAC 130
UŽICE 170
VALJEVO 140
VRANJE 430
VRŠAC 300
ZLATIBOR 200
ZRENJANIN 220
 
 
 
MAKEDONIJA
GOSTIVAR 510
KUMANOVO 510
SKOPLJE 560
STRMICA 710
ŠTIP 660
TETOVO 500
VELES 610
CRNA GORA  
 
BAR 400  
BUDVA 410  
HERCEG NOVI 380  
KOTOR 420  
NIKŠIĆ 310  
PETROVAC NA MORU 410  
PODGORICA 360  
TIVAT 400  
ULCINJ 450  
LJUBLJANA 480

Naši partneri

I Klijenti

Pansion “Centar” Tuzla

Pansion “Centar” se nalazi u strogom centru grada, tačnije na Solnom trgu. Izgradnja objekata je finalizirana 2012 godine pa prema tome sobe su opremljene i uredjene po modernim standardima, a sam boravak u njima je udoban i opuštajući. Lokacija objekata omogućuje neposredan pristup glavnom šetalištu grada Tuzle, blizinu Panonskim jezerima, rekraciono-šetališnom kompleksu Slana Banja, sportsko-rekreacionom centru “Mejdan”, gradskoj glavnoj tržnici te mnogim drugim pogodnistima koje ovaj grad nudi.