+387(0)61 027 555
Slatina, br. 1, 75000 Tuzla, BiH
 1. Vožnje od 5KM za uži centar grada do 23:00h
  5KM – 2,99km
  6KM – 3,99km

7KM – 4,99km
8KM – 5,99km
9KM – 6,99km

 1. Vožnje gradske od 23:00h
  6KM – 2,99km
  7KM – 3,99km
  8KM – 4,99km
  9KM – 5,99km
  10KM – 6,99km
  10KM – 7,99km
 2. Vožnje sta startom od 6KM – 10KM do 23:00h se obračunavaju odma sa 2km manje.
  Npr: 7KM do 5km, 8KM do 6km
 3. Vožnje sta startom od 6KM – 10KM poslije 23:00h se obračunavaju odma sa 2km manje i dodatno im se
  uvećava start za 1KM
  Npr: 8KM do 5km, 9KM do 6km, 10KM do 7km
 4. Na vožnje sa startom od 10KM do 15KM se u startu umanju za 4 kilometra od cijene
  Npr: 12KM do 8km, 13KM do 9km,14KM do 10km… 15KM do 11km

DODATAK ZA GRADSKE VOŽNJE (UŽI CENTAR GRADA):

CIJENA VOŽNJE PO POZIVU OD 6:00 DO 23:00 IZNOSI 5KM DO 3 KILOMETARA.
SVAKI NAREDNI KILOMETAR SE NAPLAĆUJE PO TARIFI 1KM ZA 1 PREĐENI
KILOMETAR.

CIJENA VOŽNJE PO POZIVU OD 23:00 DO 6:00 IZNOSI 6 KM DO 3 KILOMETARA.
SVAKI NAREDNI KILOMETAR SE NAPLAĆUJE PO TARIFI 1 KM ZA 1 PREĐENI
KILOMETAR.

PRTLJAG (OSIM INVALIDSKIH KOLICA) SE NAPLAĆUJE OD 1 KM.
( ZA SVE VOŽNJE DO 15KM )

VEĆI GEPEK SE NAPLAĆUJE 2KM
KARAVAN VOZILA CIJENA OD 10 KM DO 5 KILOMETARA.
KUĆNI LJUBIMCI SE NAPLAĆUJU 2 KM.

DODATNA ADRESA KOJA NIJE U NAJKRAĆEM PRAVCU VOŽNJE NAPLAĆUJE SE
DODATNE 2KM (OPSLUŽIVANJE DVIJE ADRESE U ISTOM PRAVCU ALI SA
SKRETANJEM)
VOŽNJE U DVA RAZLIČITA PRAVCA, KOJE NE PRELAZE, UKUPNO 3 KILOMETRA U
UŽEM DIJELU GRADA SE NAPLAĆUJE 8KM (vožnja i po)
VOŽNJE U DVA RAZLIČITA PRAVCA, KOJE PRELAZE, UKUPNO 3 KILOMETRA U
UŽEM DIJELU GRADA SE NAPLAĆUJE 10KM (dvije vožnje)

DODATAK CJENOVNIKU ZA GRADSKE VOŽNJE:

 1. Povrat za sve vožnje do 20,00KM (od tačke A do B) se nalaćuje 100% od ugovorene cijene
  vožnje.
 2. Prvih 3 minuta čekanja je gratis.
  4 minuta 1,00KM
  8 minuta 2,00KM
  12 minuta 3,00KM
  16 minute 4,00KM
  20 minuta 5,00KM

  60 minuta 15 ,00KM
 3. Za vožnje od tačke A do B koristeći se najkraćom putanjom, u koliko se staje da bi se
  primio još netko od putnika(pod uslovom da taj putnik već čeka na odredištu) se ne
  naplaćuje.
  Za vožnju od tačke A do B, u koliko se staje na zahtjev putnika da bi izašao da kupi
  cigarete,sendvič,novine,pite,žvake,peciva,na bankomat i slično se naplaćuje 1KM do 5
  minuta čekanja.

DODATAK ZA GRADSKE VOŽNE (VEZANO ZA DOSTAVE)

DOSTAVA – 8KM (do 4km)
Uključuje sve dostave od 06:00h do 23:00h

DOSTAVA 10KM (do 5km)
Uključuje sve dostave poslije 23:00h do 06:00h

Sve specijalne dostave dogovaraju se sa vozačem.

BRČANSKA /GRABOVICA/SOLINA

 1. Brđani od okretaljke – 7KM
 2. Dolovi poslije mosta do Br.123 – 7KM / poslije – 8KM
 3. Grabovica od Extra papira do spomenika – 6KM
 4. Grabovica od spomenika do rask. srednja i gornja Grabovica – 7KM
 5. Grabovica od trafoa do kapele – 10KM / poslije kapele – 15KM
 6. Grabovica od raskrsca za srednju grabovicu do trafoa – 8KM
 7. Grabovica od rask. srednja i gornja Grabovica prema školi – 8KM / posle škole – 10KM
 8. Gradina makadam put preko puta plave bolnice – 7KM
  9.Psihijatrija – 7KM
 9. Solina poslije skr. za M.Solinu do okretaljke Solina, do crkve Sojtina i Dolovi do mosta – 7KM
 10. Solina od okretaljke do mosta (prije Hadana) – 8KM / poslije mosta do rask. C.Blato – Tetima – 9KM
 11. Crno blato do mosta u Doknju – 10KM
 12. Skojevska od kampusa do skretanja za malu solinu- 6KM
 13. Mirsada Fidahica poslije potpornog zida – 8KM
 14. Pašana Kovačevića – 6KM
 15. Dedino brdo – 6KM

SLAVINOVIĆI

 1. Debelo brdo od strane hametove pijace – 6KM / makadam – 8KM
 2. Fočanska od Age do Meškovića – 7KM / posle Meškovića makadam 10KM
 3. Fočanska poslije prve raskrsnice gore do Age – 6KM
 4. Hukići poslije Međunarodne skole do raskr. Hukići-Antunovići – 6KM
 5. Kolovrat kroz Fočansku – 15KM
 6. Kolovrat do kraja asfalta – 7KM / makadam – 8KM
 7. Put Križanido skretanja za Kolovrat- 6KM
 8. Križani do crkve – 7KM / posle crkve – 10KM
 9. Momanovo od skretanja za Cvjećaru do okretaljke- 7KM / poslije okretaljke – 9KM
 10. Majdan (makadam) – 7KM
 11. Raskrsnica Galešići – Antunovići i dalje – 7KM
 12. Raskršće od semafora Slavinovići do semafora Simin Han – 6KM
 13. Slavinovićkog Odreda poslije Međunarodne škole do skr. za put Cvjećara – 6KM
 14. Alekse Šantića od centra za srce do velike kuće – 6KM
 15. Izeta Sarajlica poslije Tom Cat (Slanac) – 6KM

SIMIN HAN

 1. Bare od Kune do Top fita – 8KM
 2. Bare od Top fita do mosta za Trakiloviće – 9KM / Trakilovići – 11KM
 3. Čaklovići donji, od raskršća za Tanoviće, lijevo gore do Tade – 8KM / poslije Tade – 9KM /Giprom vikendica – 12KM
 4. Čaklovici gornji, prodavnica metala na desnoj strani do skretanja za Vasiće – 8KM
 5. Vasići,potok i pravo do raskršća tunela – 9KM / na tunel lijevo i desno i pravo do Babajića – 11KM
 6. Požarnica – 12KM
 7. Sarajac poslije škole do spomenika – 8KM / poslije spomenika – 9KM
 8. Simin han od semafora do Kune – 7KM
 9. Simin han od Kune do oštre desne krivine – 8KM / od oštre krivine lijevo i pravo do Menprom – 10KM
 10. Put Cvjećara, Talijani,Tanovići,3.Tuzlanske brigade lijevo kolone,Zlatnih Ljiljana – 7KM
 11. Mikelje Tešića (brdo iznad Plave poliklinike) – 7KM
  KROJČICA
 12. Rame Meškovića – 6KM
 13. Krojčica od džamije do potpornog Tanovići – 6KM
 14. Krojčica od potpornog Tanovići do vrha lijevo i desno – 7KM
 15. Ravna trešnja – 8KM / Samajići 10KM

MOSNIK/C.NJIVE

1.Zlatana Mešića od broja 23 do mezarija – 6KM ,poslije mezarija prema musincu – 7KM

 1. 9.Maja od kanjona vlage – 6KM / vrh lijevo prema vikendicama – 8KM
  3.B.Nusica(posle trafoa),F.Kacera,G.Herman,B.Adžajlic – 6KM
  4.Vikaljska sokaci – 6KM

SOLANA

 1. Bukinje od pruge,Kolona i Termoelektrana – 10KM
 2. Drežnik – 6KM
 3. Fikreta Salihovića do Đurića – 6KM
 4. Fikreta Salihovića od Đurića do okretaljke – 8KM / okretaljka i dalje – 10KM
 5. Pekara Baldedaj – Šole do Grand Auta – 6KM
 6. I.M.Irca makadam – 7KM
 7. Grand Auto,Siporex,GIPS,Hametova Pijac,Dita,Remex do Rudnicke – 7KM
 8. Poslije Termoelektrane, Šićki Brod do Plana – 12KM
 9. Rudolfa Vikića od broja 1 – 6KM
 10. Damira Hadzibeganovica – 6KM
 11. Save kovačevića – 6KM
 12. Admira Dedića – 6KM

MILADIJE

 1. Kužići,Češka,Hasana Kikića,Ludviga Peštića,4.Aprila,Dr.Milice Kosorić, Vilušići – 6KM
 2. Od Skonta Brčkog (metalo tehna) do Remexa 6 – KM
 3. Hametova pijaca, Siporex , Dita, Gips i Remex – 7KM
 4. Miladije od Remexa do Husina – 9KM / Husino (kružni tok) – 11KM / posle kružnog lijevi i desno -13KM

BATVA

 1. Ive Andrića posle broja 32 – 6KM
 2. Ul. Šljivice (strelište- desno) – 6KM
 3. Vrh Batve od broja 110. prema Šljivicama I Berti-u – 7KM

KIPOVI/KULA

 1. Ilinčica, poslije lijeve krivine iznad mezarja ima rampa na desnoj str iznad – 8KM
 2. Medenice, Put Ilinčica pravo i desno – 6KM
 3. Talijanuša (slijepa ulica) – 7KM
 4. Put Breza,Saliha Kurevića Brđe – 6KM
 5. Muratbega Zaimovića – 6KM

ŠI SELO

 1. Septembra iznad broja 42 do rezervoara – 6KM

TUŠANJ/DRAGODOL

 1. Mandići okretaljka do raskrsnice Cerovi – Vina – 7KM / Cerovi i Vina -8KM
 2. Piskavica do kraja asfalta – 6KM
 3. Piskavica poslije asfalta – 8KM
 4. Put Rasovac do šume – 7KM / Rasovac – 9KM
 5. Dragodol,H.Marijana.Divkovića od br.22 i gornja Pašage Mandžića posle br.64 – 6KM
 6. Tušanj od 2. rudničke kapije do okretaljke Mandići,Đape,Rovine – 6KM

SKVER

 1. Borić (osim Arnadovog pansiona) – 6KM
 2. Kicelj posle prvog raskršća za skrt desno kod Br.26(iznad) – 6KM
 3. Kozlovačke čete,Igmanskog marša,Tubesija,M.F,Fiska – 6KM / zatvor do mezarja- 7KM / poslije – 9KM

DODATAK CJENOVNIKU ZA PRIGRADSKE VOŽNJE:

 1. Vožnja do 20,00KM – povrat se naplaćuje 100% od ugovorene cijene vožnje + čekanje
 2. Vožnje od 20,00KM do 70,00KM – povrat se naplaćuje 50% od ugovorene cijene vožnje + čekanje.
 3. Vožnja sa prigradske adrese na prigradsku adresu – se naplaćuje tako da se računa startna cijena
  dobijene adrese,plus svaki naredni kilometar (1km=1,00KM) do ciljne adrese ukoliko ta vožnja odaljava od
  matičnog mjesta.

Ukoliko takva vožnja vozilo vraća prema gradu sa skretanjem, da postoji zajednička tačka na toj putanji,
naplaćuje se startna cijena + svi pređeni kilometri od zajedničke tačke, npr vožnja sa “Plaže” do “Domovine
“- start 25,00KM + pređeni kilometri od Šićkog do “Domovine”, te bi takva vožnja umjesto dosadašnjih
40,00KM bila oko 30,00KM

 1. Čekanje se naplaćuje po već utvrđenom cjenovniku.

NAPOMENA: SVE VOŽNJE PREKO 50 KILOMETARA SU FIKSNE I NE IDU NA MJERENJA!!!

CIJENE PRIGRADSKIH VOŽNJI

AVDIBAŠIĆI 35/38 GORNJA TUZLA CENTAR 15/18
BAKALUŠE 18/22 GORNJA TUZLA N.NASELJE 15/18
BANOVIĆI 40/45 GNOJNICA 40/45
BISTARAC 17/22 GRAČANICA 55/60
BISTARAC JEZERO 20/25 HASANBAŠIĆI 15/18
BAŠIGOVCI 30/35 HIDANI (DOKANJ) 15/18
BIKODŽE 28/32 HRASNO DONJE 25/30
BREZE 20/22 HRASNO GORNJE 30/35

BRNJIK 55/65 HRGOVI DONJI 50/55
BINGO ZOO VRT 15/18 HUMCI 45/50
BREŠKE 20/25 HUSINO 13/15
CAPARDE 50/55 INTEREX ŠIĆKI 15/18
CERIK (prema Kiseljaku) 15/18 JASICI 12/15
ČANIĆI 30/35 JESENICE 38/42
CILJUGE 28/32 KALESIJA 30/35
ČAJIĆI 15/18 KALESIJA GORNJA 35/40
ČEHAJE 50/55 KARAKAJ 70/75
ČELIĆ 55/65 KARANOVAC 55/60
DEVETAK 30/35 KIKAČI 20/25
DISKRECIJA 15/18 KISELJAK 20/25
DOBRINJA 25/30 KOKSARA 23/25
DRAGUNJA DONJA 35/38 KOSCI 15/20
DRAGUNJA GORNJA 40/45 KOVAČI 23/28
DRIJENČA 40/45 LIPNICA CENTAR 17/20
DUBNICA 25/28 LIPNICA GORNJA 20/25
DUBRAVE AERODROM 30/35 LIPNICA SREDNJA, DELIĆI 17/20
DUBRAVE DONJE 17/19 LISOVIĆI 35/40
DUBRAVE GORNJE 25/30 LJEPUNICE 20/25
DOBOŠNICA 35/40 LOHINJA 45/50
DOBOŠNICA GORNJA 40/45 LOPARE 45/50
ĐURĐEVIK 28/32 LUKAVAC 20/25
GALAXIS 38/42 LUKAVAC TURSKI 25/30
LJUBAČE 18/20 PRILUK 30/35
MAHALA 40/45 PROKOSOVIĆI 25/30

MAJEVICA Nova (Jojina kafana

vikendice) 30/35 PURAČIĆ 25/30

MAJEVICA Stara (Vikendice,Ćuma-
bungalovi,Lovački dom) 30/35 RATKOVIĆI 60/65
MEĐAŠ DOM 20/25 RAINCI 25/30
MALINE (do semafora Živinice) 20/22 RIBNICA 65/70
MEĐAŠ RASKRŠČE 18/23 SAPNA 55/60
MEMIĆI 35/40 SARAČI 22/25
MIHATOVIĆI (domovina) 17/20 SELJUBLJE 25/30

MIHATOVIĆI (izbjegličko naselje) 20/22 SIŽJE 35/40
MILJANOVCI 23/25 SNIJEŽNICA (pr. Priboja) 45/50
MIRIČINA 35/40 SREBRENIK 50/55
MRAMOR (centar) 22/25 ŠERIĆI 25/30
MRAMOR (stari) 25/28 STUPARI 40/45
NAHVIOCI 45/50 SUHA 22/27
NIPEX 20/25 SVOJTINA (od crkve lijevo) 15/20
OBODNICA DONJA/GORNJA 25/28 ŠEVAR 18/20
ORAHOVICA 40/45 ŠIBOŠNICA 40/45
ORAHOVICA GORNJA 45/50 ŠIĆKI BROD (Guma M,petlja Šićki) 12/15
ORMANICA 50/55 ŠIKULJE 30/35
OSKOVA 33/38 ŠPIONICA 45/50
OSMACI 50/55 TEOČAK 50/55
OSOJE 30/35 TETIMA 15/20
PAR SELO (poslije Timuna) 15/18 TINJA 35/40
PASCI 20/25 TRSTJE 25/30
PETROVICE 20/25 TURIJA 30/35
PLANE 15/18 TOJŠIĆI 15/18
PLAŽA (MODRAC) 25/30 RAPAČE 12/15
PODORAŠJE 30/35 VIŠĆA 30/35
PODPEĆ 38/42 VUKOVIJE 27/32
PODŠIĆI 15/18 VRAŽIĆI 60/65
POLJICE 30/35 ZUKIĆI 40/45
PREVILE 33/35 ŽIVINICE 25/30
PRIBAVA 45/50 ZELENI KAMEN 25/30
PRIBOJ 40/45 ZLAĆA 40/45

DODATAK CJENOVNIKU DALJINSKIH VOŽNJI

 1. Vožnja do 120KM – povrat se naplaćuje dodatnih 50% od utvrđene cijene vožnje.
 2. Vožnje preko 120KM – povrat se naplaćuje dodatnih 30% od utvrđene cijene vožnje.
  ČEKANJE:
 3. Za vožnje od 70KM do 120KM čekanje je gratis 30 minuta.
 4. Za vožnje preko 120KM prvih sat čekanja je gratis. Svaki naredni sat se naplaćuje po tarifi
  15KM => 1h čekanja.

NAPOMENA: SVE VOŽNJE SU FIKSNE I NE IDU NA MJERENJE!

CJENOVNIK MEĐUGRADSKIH VOŽNJI – BOSNA I HERCEGOVINA
ARIZONA 80 FOČA 290
BABANOVAC 280 FOJNICA 240
BANJA LUKA 245 GODUŠ 75
BANJA VRUĆICA 135 GORAŽDE 240
BEGOV HAN 170 GRADAČAC 90
BJELAŠNICA 225 GRUDE 400
BIHAĆ 460 HADŽIĆI 185
BIJELJINA 105 HAN PIJESAK 140
BILEĆA 430 ILIJAŠ 165
BOSANSKI BROD 180 JABLANICA 270

BOSANSKA KRUPA 400 JAHORINA 225
BOSANSKA GRADIŠKA 270 JAJCE 350
BOSANSKI NOVI 350 JAKEŠ 120
BOSANSKI ŠAMAC 120 JANJA 110
BRATUNAC 140 JELAH 115
BRČKO 100 KAKANJ 220
BRIJESNICA MALA 70 KARUŠE (HIFA) 95
BRKA 90 KEREP 80
BRIJESNICA VELIKA 75 KLADANJ 75
BUGOJNO 300 KLJUČ 345
BUNA 350 KLOKOTNICA 75
BUSOVAČA 240 KONJEVIĆ POLJE 110
CAZIN 425 KONJIC 235
DERVENTA 145 KOTOR VAROŠ 205
ČAPLJINA 390 KOTORSKO 110
ČITLUK 370 KOZLUK 90
DOBOJ 90 KULAŠI BANJA 140
DOLJANI 400 LAKTAŠI 215
DOMALJEVAC 130 LAŠVA 215
DONJI VAKUF 300 LIVNO 395
DRINJAČA 105 LONČARI 100
DVOROVI 120 LUKAVAC G. (GRADAČAC) 80

LJUBINJE 420 STOLAC 390
LJUBUŠKI 400 STANIĆ RIJEKA 85
MAGLAJ 130 SUHO POLJE 85
MATUZIĆI 100 ŠEKOVIĆI 90
MEĐUGORJE 380 ŠEPAK 100
MILIĆI 130 ŠIJE 110
MODRIČA 115 ŠIROKI BRIJEG 370
MOSTAR 340 TESLIĆ 130
MRKONJIĆ GRAD 330 TEŠANJ 125
NEMILA 170 TEŠANJKA 105
NEUM 460 TRAVNIK 250
NEVESINJE 400 TREBINJE 480
ODŽAK 125 TURBE 260

OLOVO 100 UGLJEVIK 75
ORAŠJE 120 VELIKA KLADUŠA 460
PAVLOVIĆA MOST 125 VISOKO (pr. Semizovca) 180
POSUŠJE 380 VISOKO (pr. Zenice) 260
PRIJEDOR 310 VIŠEGRAD 240
PRNJAVOR 160 VITEZ 215
RAČA 150 VITINICA 65
RAHIĆ 100 VLASENICA 110
ROGATICA 210 VLAŠIĆ 280
SANSKI MOST 350 VOGOŠĆA 160
SARAJEVO (pr. Olova) 170 VOZUĆA 80
SARAJEVO (pr. Zenice) 295 VUČKOVCI 75
SEMIZOVAC 160 ZAVIDOVIĆI 115
SNIJEŽNICA (pr. Sapne) 90 ZENICA 190
SOKOLAC 180 ZOVIK (donji) 80
SREBRENICA 160 ZOVIK (gornji) 80
SREDNJE 140 ZVORNIK 80
STANARI 130 ŽEPČE (pr. Zavidovića) 130
STJEPAN POLJE 70 ŽITOMISLIĆI 365

HRVATSKA SRBIJA
BAŠKE VODE 440 BAČKA PALANKA preko Iloka 210
BIOGRAD (na moru) 670 BAČKA PALANKA preko N.S 300
BIZOVAČKE TOPLICE 250 BANJA KOVILJAČA 105
BRELA 450 BEČEJ 340
BREGANA 500 BEOGRAD (aerodrom/grad) 270/300
CAVTAT 560 ČAČAK 370
DRVENIK 470 IRIG 240
DUBROVNIK 560 KIKINDA 420
GRADAC 460 KOVIN 385
KARLOVAC 540 KRAGUJEVAC 510
LABIN 790 KRALJEVO 380
MAKARSKA 490 KRUŠEVAC 590
NAŠICE 235 LESKOVAC 720

NOVA GRADIŠKA 300 LOZNICA 110
OMIŠ 480 NIŠ 660
OPATIJA 720 NOVI SAD 280
OREBIĆ 510 NOVI PAZAR 490
OSIJEK 230 PANČEVO 340
PODGORA 460 PIROT 760
PULA 860 POŽAREVAC 420
RIJEKA 700 RUMA 230
SLANO 540 SENTA 400
SLAVONSKI BROD 190 SJENICA 410
SPLIT 550 SMEDEREVO 400
ŠIBENIK 590 SOMBOR 300
TROGIR 570 SUBOTICA 430
TUČEPI 480 ŠID – ŠABAC 190
VARAŽDIN 550 UŽICE 250
VINKOVCI 160 VALJEVO 220
VIROVITICA 350 VRANJE 820
VODICE 600 VRŠAC 430
ZADAR 680 ZLATIBOR 300
ZAGREB 460 ZRENJANIN 340
ZAOSTROG 460
ŽUPANJA 135

CRNA GORA MAKEDONIJA
BAR 590 GOSTIVAR 1060
BUDVA 600 KUMANOVO 900
HERCEG NOVI 550 SKOPLJE 960
KOTOR 590 STRUMICA 1100
NIKŠIĆ 450 ŠTIP 1000
PETROVAC NA MORU 600 TETOVO 1020
PODGORICA 520 VELES 980
TIVAT 590

SLOVENIJA

ULCINJ 630
KOSOVO LJUBLJANA 670

MAĐARSKA

GNJILANE 960
KOSOVSKA MITROVICA 700 HARKANJ 330
PRIŠTINA 730 PEČUH 360
PRIZREN 760 BUDIMPEŠTA 630

Naši partneri

I Klijenti

Pansion “Centar” Tuzla

Pansion “Centar” se nalazi u strogom centru grada, tačnije na Solnom trgu. Izgradnja objekata je finalizirana 2012 godine pa prema tome sobe su opremljene i uredjene po modernim standardima, a sam boravak u njima je udoban i opuštajući. Lokacija objekata omogućuje neposredan pristup glavnom šetalištu grada Tuzle, blizinu Panonskim jezerima, rekraciono-šetališnom kompleksu Slana Banja, sportsko-rekreacionom centru “Mejdan”, gradskoj glavnoj tržnici te mnogim drugim pogodnistima koje ovaj grad nudi.